Barnevernsaker  Barnefordelingssaker  Bistandsadvokat

Advokat Line Hammari AS

Markveien 14, 3. etasje

9510 AltaTelefon: 906 00004


Org.nr.: 989 130 129

Personvern

Advokat Line Hammari AS v/Line Hammari er ansvarlig for dette nettstedet.

Formålet med nettstedet er å gi informasjon om hvilke sakstyper advokaten jobber med samt kontaktinfo.  Nettstedet bruker ikke cookies. I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger og vi kan ikke knytte handlinger på nettstedet til enkeltpersoner.